Politika privatnosti

Hvala što ste posetili naš internet sajt Intrikotaza.rs.
Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.
Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Korišćenjem internet sajta, automatski prihvatate sve aktuelne uslove korišćenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem Intrikotaza.rs sajta u svakom trenutku upoznati s aktuelnim uslovima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti. Ni jedan deo intrikotaza.rs sajta ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, izveštaji i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), su u vlasništvu firme intrikotaza.rs, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Intrikotaza.rs će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Intrikotaza.rs čuva privatnost svih korisnika ovog internet sajta i štiti lične podatke korisnika internet sajta. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Intrikotaza.rs se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu i mobilnoj aplikaciji. Takođe, Intrikotaza.rs ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Intrikotaza.rs nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njihovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Intrikotaza.rs. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Intrikotaza.rs ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova.

Intrikotaza.rs ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti firme Intrikotaza.rs.Who we share your data with

Izmena uslova korišćenja

Intrikotaza.rs može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.